متغییرهای Workspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

متلب تمام مطالب

متغییرهای Workspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

فضای کاری یا Workspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB) تمام متغییرهایی که طی اجرای برنامه ساخته یا از سایر فایل‌ها و برنامه‌ها وارد متلب شده‌اند را دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال با…

نویسنده : لرنیکس
بازدیدها : ۳۷

فضای کاری یا Workspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB) تمام متغییرهایی که طی اجرای برنامه ساخته یا از سایر فایل‌ها و برنامه‌ها وارد متلب شده‌اند را دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال با اجرای گزاره‌های زیر، دو متغییر A و B به Workspace اضافه می‌شود:

>> A = magic(4);

B = rand(3,5,2);

با استفاده از دستور whos می‌توان محتوای Workspace را مشاهده کرد.

>> whos

  Name     Size      Bytes     Class     Attributes

  A        4x4         128     double

  B        3x5x2       240     double

متغییرها همچنین در پنجره Workspace مطابق شکل 1 قابل مشاهده هستند.

پنجره Workspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

شکل 1 – پنجره Workspace و متغییرهای آن

 

متغییرهای موجود در Workspace پس از بستن برنامه متلب از بین می‌روند، بنابراین برای ذخیره متغییرهای مورد نیاز می‌توان از دستور save به صورت زیر استفاده کرد:

>> save myfile.mat

با این دستور تمام متغییرهای موجود در Workspace به صورت فشرده شده با پسوند .mat در فولدر کاری متلب (Current Folder) ذخیره می‌شوند که به آن MAT-file گفته می‌شود. برای پاک کردن تمام متغییرهای Workspace می‌توان از دستور clear به صورت زیر استفاده کرد:

>> clear

برای بازگرداندن متغییرهای ذخیره شده در MAT-file به Workspace می‌توان از دستور load به صورت زیر استفاده کرد:

>> load myfile.mat
امتیاز :

دیدگاه بگذارید

avatar