متن و کاراکترها در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

متن و کاراکترها در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

نویسنده: لرنیکس
آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بازدیدها: ۱۳۳

همانند هر زبان برنامه‌نویسی دیگر، متلب (MATLAB) نیز امکانات متنوعی برای کار با متن و کاراکترها دارد. از نسخه R2017a امکانات جدیدتری برای کار با رشته‌ها به این نرم‌افزار اضافه شده‌است که در ادامه معرفی می‌شود.

 

متن در آرایه‌های رشته‌ای

در نرم‌افزار متلب، متن که مجموعه‌ای از کاراکترهاست، داخل " " (Double Quotes) قرار می‌گیرد. می‌توان متن را در یک متغییر ذخیره کرد:

>> t = "Hello, world";

اگر متن مورد نظر دارای کاراکتر " است، باید از دو کاراکتر " استفاده کرد. به عنوان مثال:

>> q = "Something ""quoted"" and something else."

q =

     "Something "quoted" and something else."

متغییرهای t و q مانند هر متغییر دیگری در متلب آرایه هستند. کلاس یا نوع داده در این متغییرها رشته (String) است.

>> whos t

     Name     Size     Bytes     Class     Attributes

     T        1x1        174     string

نکته: امکان ساخت آرایه رشته‌ای بوسیله " " از نسخه R2017a فراهم شده‌است. در نسخه‌های قدیمی‌تر باید از آرایه‌های کاراکتری استفاده نمود.

برای اضافه کردن متن در انتهای رشته می‌توان از عملگر + استفاده کرد.

>> f = 71;

c = (f-32)/1.8;

tempText = "Temperature is " + c + "C"

tempText =

     "Temperature is 21.6667C"

همانند آرایه‌های عددی، آرایه‌های رشته‌ای نیز می‌توانند چندین عنصر داشته باشند. با استفاده از تابع strlength می‌توان طول هر رشته داخل آرایه را استخراج کرد. به عنوان مثال:

>> A = ["a","bb","ccc"; "dddd","eeeeee","fffffff"]

A =

   2×3 string array

     "a"      "bb"       "ccc"

     "dddd"   "eeeeee"   "fffffff"

>> strlength(A)

ans =

     1     2     3

     4     6     7

 

داده در آرایه‌های کاراکتری

در برخی موارد نیاز است مجموعه‌ای از کاراکترها که متن نیستند ذخیره شود. برای ذخیره چنین داده‌ای می‌توان از آرایه کاراکتری استفاده کرد که کلاس یا نوع آن char است. برای تعریف آرایه کاراکتری، مجموعه کاراکترها داخل ‘ ‘ (Single Quotes) قرار می‌گیرند.

>> seq = 'GCTAGAATCC';

>> whos seq

     Name     Size     Bytes     Class     Attributes

     seq      1x10        20     char

هر عنصر آرایه کاراکتری شامل یک کاراکتر است.

>> seq(4)

ans =

     'A'

دقیقا مانند آرایه‌های عددی، برای ادغام آرایه‌های کاراکتری نیز می‌توان از براکت [ ] استفاده نمود.

>> seq2 = [seq 'ATTAGAAACC']

seq2 =

     'GCTAGAATCCATTAGAAACC'

آرایه‌های کاراکتری تا قبل از معرفی آرایه‌های رشته‌ای رواج داشتند. تمام توابع موجود در متلب که با داده‌های رشته‌ای کار می‌کنند، با داده‌های کاراکتری نیز کار می‌کنند و بالعکس.

امتیاز :

دیدگاه بگذارید

avatar