برچسب: Partition Entropy

خوشه‌یابی یا کلاسترینگ (Clustering) یکی از روش‌های یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning) است که با توجه به نظم موجود در دادگان، هر داده به یک…
- انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ - دیدگاه : 0
ادامه مطلب ...