آموزش ایجاد بردار تقسیم شده با فواصل یکسان با استفاده از تابع linspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

آموزش ایجاد بردار تقسیم شده با فواصل یکسان با استفاده از تابع linspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

نویسنده: لرنیکس
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
بازدیدها: ۸۲

با استفاده از تابع linspace در نرم‌افزار متلب (MATLAB) می‌توان برداری با تعداد درایه دلخواه ایجاد کرد که فاصله درایه‌های آن از یکدیگر، یکسان و ثابت است. این تابع مشابه عملگر دو نقطه ":" است، با این تفاوت که در تابع linspace امکان کنترل دقیق تعداد نقاط وجود دارد.

تابع linspace می‌تواند دو ورودی و یا سه ورودی داشته باشد. در حالتی که تابع linspace دو ورودی داشته باشد، به صورت زیر نوشته می‌شود.

y = linspace(a,b)

در این حالت، تابع linspace به صورت خودکار بردار y را با 100 نقطه در بازه [a,b] ایجاد می‌کند که فواصل این نقاط یکسان بوده و شامل a و b نیز می‌شود. به عنوان مثال اگر قصد ایجاد برداری با 100 درایه در بازه [1,5] را داشته باشیم، کد زیر را می‌نویسیم.

x = linspace(1,5)

در کد بالا، بردار x با 100 درایه در بازه [1,5] ساخته می‌شود که شامل درایه‌های 1 و 5 نیز می‌شود. لازم به ذکر است که در کد بالا، نام بردار خروجی تابع linspace به دلخواه x انتخاب شده‌است.

در حالتی که تابع linspace سه ورودی داشته باشد، امکان کنترل دقیق تعداد نقاط بردار خروجی نیز فراهم می‌شود. در این حالت، تابع linspace به صورت زیر نوشته می‌شود.

y = linspace(a,b,n)

در این حالت، تابع linspace یک بردار با n نقطه یا درایه در بازه [a,b] ایجاد می‌کند که دارای فواصل یکسان هستند و شامل a و b نیز می‌شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک بردار با 5 درایه در بازه [1,10] کد زیر نوشته می‌شود.

u = linspace(1,10,5)

با اجرای این کد در نرم‌افزار متلب، بردار خروجی u به صورت زیر ساخته می‌شود.

>> u = linspace(1,10,5)

u =

    1.0000    3.2500    5.5000    7.7500   10.0000

از تابع linspace برای ایجاد بردارهای مختلط نیز می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال برای ایجاد برداری با 3 نقطه یا درایه در بازه [1+1i,6-3i] کد زیر نوشته می‌شود.

vec = linspace(1+1i,6-3i,3)

با اجرای کد بالا، بردار vec به صورت زیر ساخته می‌شود که شامل 3 درایه با فاصله‌های یکسان بوده و شامل درایه‌های 1+1i و 6-3i نیز می‌باشد.

>> vec = linspace(1+1i,6-3i,3)

vec =

   1.0000 + 1.0000i   3.5000 - 1.0000i   6.0000 - 3.0000i

امتیاز :

دیدگاه بگذارید

avatar