آموزش توابع کار با رشته در زبان برنامه‌نویسی PHP

آموزش توابع کار با رشته در زبان برنامه‌نویسی PHP

نویسنده: لرنیکس
آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
بازدیدها: ۳۸۷

در بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی، به دنباله‌ای از کاراکترها "رشته" گفته می‌شود. رشته‌ها می‌توانند شامل هر کاراکتری مانند حروف الفبا، اعداد، نمادها، فاصله (اسپیس) و غیره باشند. رشته‌ها در زبان برنامه نویسی پی اچ پی (PHP) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در این آموزش، دستورها و توابع مختلفی که برای رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی می‌شود.

تابع strlen

تابع strlen در زبان برنامه‌نویسی PHP طول رشته (تعداد کاراکترهای رشته) را بازمی‌گرداند. به عنوان مثال کد زیر عدد 11 را نمایش می‌دهد که تعداد کاراکترهای عبارت "Hello world" است. (دستور echo برای نمایش خروجی استفاده می‌شود.)

تابع str_word_count

تابع str_word_count در زبان برنامه‌نویسی PHP تعداد کلمات یک رشته را برمی‌گرداند. در واقع این تابع با درنظر گرفتن فاصله (Space) کلمات یک رشته را میشمارد. به عنوان مثال کد زیر عدد 2 را نمایش می‌دهد که تعداد کلمات عبارت " Hello world " است.

تابع strrev

تابع strrev در زبان برنامه‌نویسی PHP معکوس یک رشته را برمی‌گرداند. به عنوان مثال در کد زیر عبارت "dlrow olleH" نمایش داده می‌شود که معکوس عبارت "Hello world" است.

تابع strpos

تابع strpos در زبان برنامه‌نویسی PHP یک عبارت مشخص را در یک رشته جستجو می‌کند. اگر عبارت داده شده در رشته یافت شود، تابع strpos مکان اولین کاراکتر عبارت یافت شده را برمی‌گرداند. همچنین اگر عبارت مورد نظر در رشته وجود نداشته باشد تابع strpos مقدار FALSE را برمی‌گرداند. به عنوان مثال کد زیر عبارت "world" را در رشته "Hello world" جستجو می‌کند و نتیجه را به صورت عدد 6 نمایش می‌دهد؛ قابل ذکر است شمارش در رشته‌ها از صفر شروع می‌شود نه یک؛ به عبارت دیگر شماره کاراکتر اول صفر است.

تابع str_replace

تابع str_replace یک عبارت مشخص را جایگزین یک عبارت مشخص دیگر می‌کند. به عنوان مثال در کد زیر عبارت "Dolly" جایگزین عبارت "world" در رشته "Hello world" می‌شود و خروجی به صورت "Hello Dolly" نمایش داده خواهد شد.

تابع substr

تابع substr در زبان برنامه‌نویسی PHP بخشی از رشته را برمی‌گرداند. سینتکس این تابع به صورت substr(string,start,length) است. در جدول زیر پارامترهای مورد استفاده در این تابع بررسی می‌شود.

پارامتر توضیح
string (ضروری)
مشخص کننده رشته اصلی است که بخشی از آن برگردانده می‌شود.
start (ضروری)
مکان ابتدای جداسازی را مشخص می‌کند.- یک عدد مثبت: جداسازی از مکان متناظر با این عدد شروع می‌شود.
- یک عدد منفی: جداسازی از مکان متناظر با این عدد از انتهای رشته شروع می‌شود.
- صفر: جداسازی از اولین کاراکتر شروع می‌شود.
length (اختیاری)
این پارامتر طول عبارت خروجی از نقطه شروع را مشخص می‌کند. در حالت پیش‌فرض تا انتهای رشته است.- یک عدد مثبت: طول عبارت خروجی از نقطه شروع
- یک عدد منفی: شمارش از انتهای رشته برای بدست آوردن طول عبارت خروجی
- اگر این پارامتر 0 یا NULL یا FALSE انتخاب شود، خروجی یک رشته تهی خواهد بود.

به عنوان مثال می‌توان کد زیر را برای مقادیر مختلف پارامترها در نظر گرفت. خروجی تابع در مقابل هر خط کامنت شده‌است.

در تمام مثال‌های ذکر شده، از دستور echo برای نمایش خروجی استفاده شده است. همچنین کامنت‌ها با استفاده از // مشحص شده‌اند.

امتیاز :

دیدگاه بگذارید

avatar